การปลดปล่อยอย่างแม่นยำ: ปฏิวัติการเชื่อมน้ำมันและก๊าซด้วยตัวกำหนดตำแหน่งที่ล้ำสมัย